Hakkımızda

Yolculuğumuz 2018 yılında başladı.

Doğa, İnsan, gelenek, bilimsellik ana temamız oldu.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde 4 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda bilimsel veriler ışığında ürünler geliştirilmiştir. Ürün formülasyonları, Selçuk Üniversitesi laboratuvarlarında alanında uzman akademisyenler ile 10.000'in üzerinde analiz yapılarak geliştirilmiştir. Beş bin yıllık geleneği modern çağın bilimsel verileri ışığında yeniden şekillendirdik.

Onlarca bitki hakkında yapılan bilimsel çalışmaları inceleyerek etki mekanizmasını belirledik. Gelişmiş teknolojiye sahip, çevre dostu modern tesisimizde bitkileri ayıklayıp bilimsel çalışmalarla karşılaştırdık.

Enerjik, başarı odaklı bir yaşam sürmek isteyen insanlara hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Güçlü bir vücut, açık bir zihin, yüksek konsantrasyon, esnek kaslar, sağlıklı eklemler hedeflerimizdi ve her cinsiyetten ve her yaştan insanı hedef aldık.

Doğanın mucizevi formülüne sadık kaldık, kimyasal katkı ve koruyucu kullanmadık. Tek bir spreyde günlük ihtiyacımızı karşılamak için formüle edilmiş günlük dozaj sağladık. Suda çözünür form sayesinde ürünlerin biyoyararlanımı artırdık.

Kuruluşumuzdan bu yana temel amacımız insanların yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur ve bu yolda devam etmekteyiz.